Skip to main content

Om mig

Leg. Sjuksköterska och specialistutbildad distriktssköterska, medicinsk master, magister i pedagogik och universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad. I mina arbetsuppgifter ingår undervisning i främst specialistsjuksköterskeprogrammen, distrikt och barn och ungdom. Mitt fokus är i första hand på skolsköterskans- och barnsjuksköterskans hälsofrämjandearbete. Jag har ingått i den nationella referensgruppen för ” Kompetensbeskrivning för skolsköterskor inom elevhälsans medicinska insatser, EMI”, år 2016.

På Liljeholmens akademiska vårdcentral med dess nätverk är jag en pedagogisk resurs.

Forskningsbeskrivning

Har ingått i forskargrupp om elevhälsan.

Pedagogiska meriter

IPE-promotor (interprofessional education) för sjuksköterskornas specialistutbildning.

IPE  posters via LIljeholmens akademiska vårdcentral i det nationella nätverk

Utvecklat diskussionforumet i pingpong med ökat studentansvar och delaktighet, ordförande, sekreterare och processgranskare.

Utbildning

2012 Medicinsk master 2004 Vårdpedagogik 2000 Vetenskapliga teorier och metoder 1987 Distriktssköterskeexamen 1977 Sjuksköterskeexamen  

Loading bibliometrics...