Skip to main content
portsattny2017svartvit.jpg

Yogaforskare (post-doc), utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/handledning

Yogaforskare (post-doc), utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Mitt nya planerade forskningsprojekt är om balansförmåga och upplevd hälsa hos äldre otränade.

Se bilaga för mina publicerade artiklar

Forskningsbeskrivning

Objektiva och subjektiva effekter av yogaträning - funktionella aspekterna av yogaträning. 

Post-doc project submittande av data angående subjektiva data  som sömnkvalitet, upplevd stress, upplevd hälsa, mental hälsa (ångest/depression), subjektiva allmänna symptom och livskvalitet.

Publikationslista se nedan

 

Pedagogiska meriter

Genomförande och förbättring av 7.5 p. kurs "Yogaträning som kompletterande behandling" på Karolinska Institutet, går varje höst, nästa kurs planeras till september 2019. Kursledare och examinator i samarbete med Annette Heijne (examinator). Kursen går för andra året 2018, nästa kurs går september 2019

Kursledare och examinator för "Evidensbaserad yogaträning - instruktörskurs"  2016 på Akademiskt Primärvårdscentrum. Kursansvarig Anne Claesson

Genomfört Karolinska Institutets pedagogikkurs

Kursledare/yogalärare/workshopledare Karolinska Institutet health promotion

Utbildning

Medicine Doctor i medicinsk vetenskap - examen 2017, Karolinska Institutet

Post- doc - pågående, Karolinska Institutet

Magister i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Internationally certified Yoga teacher, Yoga therapist (C-IAYT, E-YT) (USA)

Loading bibliometrics...