Skip to main content

Om mig

Jag är databasansvarig för Kungsholmsprojektet och SNAC-K projektet sedan 1997 och 2001.

Jag är även skyddsombud för ARC och medlem i Arbetsmiljögruppen vid Institutionen NVS.

Utbildning

Jag har en magisterexamen i statistik vid Linköpings Universitet.

Loading bibliometrics...