Skip to main content
maria_niemi.jpg

Maria Niemi

Forskarassistent

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är folkhälsovetare med särskilt intresse för förebyggande interventioner för depression och stress. Jag har arbetat inom detta fält ända sedan mina doktorandstudier, inom olika sammanhang i Vietnam och Sverige. Jag arbetar också kliniskt med Mindfulnessbaserad Stressreduktion och psykoterapi. Jag är samordnare för hållbar utveckling inom utbildningen på KI, och min ambition är att överbrygga mina två intresseområden - psykisk hälsa på individnivå och social hållbarhet - genom forskning och utbildning. Jag är också medlem i ledningsgruppen för KI Centrum för Social Hållbarhet.

Forskningsbeskrivning

Mitt aktuella forskningsprojekt handlar om att utvärdera effekterna av en Mindfulnessintervention för att förebygga stress under graviditeten och dess negativa konsekvenser på mor och spädbarn. Jag är handledare för en doktorand som arbetar i projektet.

Utbildning

Ph.D. Medicinsk Vetenskap 2012

M.Sc. Medicinsk Antropologi 2004

B.Sc. Neurovetenskap 2003

Loading bibliometrics...