maria_niemi.jpg

Maria Niemi

Projektsamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är folkhälsovetare med särskilt intresse för förebyggande interventioner för depression, stress och ångest. Jag har arbetat inom detta fält ända sedan mina doktorandstudier, inom olika sammanhang i Vietnam och Sverige. Jag arbetar också kliniskt med Mindfulnessbaserad Stressreduktion och psykoterapi. Jag är samordnare för hållbar utveckling inom utbildningen för KI:s kommittéer för utbildning och forskarutbildning, och min ambition är att överbrygga mina två intresseområden - psykisk hälsa på individnivå och hållbar utveckling på samhällsnivå - genom forskning och utbildning. Jag är också medlem i ledningsgruppen för KI Centrum för Social Hållbarhet.

Forskningsbeskrivning

Mina aktuella forskningsprojekt handlar om att utvärdera effekterna av en Mindfulnessintervention för att förebygga stress under graviditeten och dess negativa konsekvenser på mor och spädbarn; samt att kartlägga implementeringen av mindfulnessbaserade interventioner inom hälso-/sjukvården i Sverige. Jag är även delaktig i det internationella nätverket ”Climate Change Task Force”, som kartlägger effekten av beteendevetenskapliga interventioner för att minska negativ klimatpåverkan från mänskligt beteende. Jag är huvudhandledare för en doktorand.

Utbildning

Ph.D. Medicinsk Vetenskap 2012

M.Sc. Medicinsk Antropologi 2004

B.Sc. Neurovetenskap 2003

Loading bibliometrics...