Skip to main content

Om mig

Sedan 2002 har jag en anställning som adjunkt vid Enheten för logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Anställningen innehåller även klinisk tjänstgöring inom området små barn med språkstörningar. Jag tog logopedexamen 1993 och magisterexamen i logopedi 2002 vid Karolinska Institutet. Under perioden 1993-2002 arbetade jag som logoped på BVC. Mitt kliniska intresse har rört sig kring tidigt stöd samt stöd till föräldrar till barn med språkstörning.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt magisterarbete innehöll en utvärdering av ett program (Hanen föräldraprogrammet) som hjälper föräldrar till barn med grav språkstörning stimulera sitt barns kommunikation. Mitt examensarbete för masterexamen omfattade en validering av ett observationsformulär för joller och tidig artikulation.

Utbildning

Undervisningsområde

Jag är kursansvarig för momentet Språkstörning hos barn och ungdom där jag föreläser och handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Har också huvudansvar för momentet Barnobservationer som sträcker sig från termin 3 till termin 7. Ett annat intresse är internationaliseringen vid logopedprogrammet, dvs att underlätta student- och lärarutbyten med universitet i andra länder och att föra in internationella aspekter av vårt yrke i logopedprogrammet.

Loading bibliometrics...