Om mig

Jag arbetar som lärare och forskare vid avdelningen för omvårdnad sedan november 2022. Jag undervisar inom vetenskaplig metod i grund- och specialistsjuksköterskeutbildningen och min forskning fokuserar på utvärdering och implementering av komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård, inom en rad olika kontext.

Forskningsbeskrivning

Markus bedriver forskning med inriktning mot övergångar inom hälso- och sjukvård för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd. Hans nuvarande forskningsprojekt Stepstones-Implement handlar om implementering och utvärdering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med medfödda hjärtfel vid barnhjärtmottagningarna vid universitetssjukhusen i Sverige.

https://www.gu.se/forskning/stepstones-implement

Markus disputerade på en avhandling inom forskningsprojektet STEPSTONES (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS) med fokus på processutvärdering samt hälsoekonomisk analys av det personcentrerade övergångsprogrammet. Markus har en dubbel doktorsexamen mellan Göteborgs universitet och Universitetet i Leuven i Belgien.

Vidare är Markus biträdande redaktör vid European Journal of Cardiovascular Nursing med speciellt fokus på kunskapsimplementering inom kardiovaskulär vård.

Forskargrupp

Ingår i forskargruppen Hälsofrämjande arbete bland barn och unga

Ingår i forskargruppen Perioperativ vård

Ingår i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård vid Göteborgs Universitet.

Klinisk verksamhet

Markus har klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska från intensivvård, transplantationssjukvård, hjärtsjukvård samt flyktingmedicin.

Pedagogiska meriter

Undervisningen sker framförallt inom vetenskaplig metod i grund- och specialistsjuksköterskeutbildningen.

Kursansvarig för kursen Vetenskaplig teori och metod 7.5 hp i Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot barn och ungdom. Markus handleder även examensarbeten på avancerad nivå.

Utbildning

2011 Sjuksköterskeexamen/Fil.kand - Göteborgs Universitet

2013 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård/Fil.mag - Göteborgs Universitet

2022 PhD (double degree) i Vårdvetenskap samt Medicinsk vetenskap vid Göteborgs Universitet och Universitetet i Leuven