Mark Larsson

Mark Larsson

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Smärtlindring efter thoraxkirurgi

Efter att ha genomgått en hjärt- eller lungoperation upplever man måttlig eller till och med uttalad smärta från bröstkorgen. Bortsett från det lidande det innebär, hindrar smärta återhämtningen efter en operation.

Vår forskning syftar till att förbättra smärtlindringen och därmed återhämtningen efter thoraxkirurgi. Genom kontinuerlig tillförsel av lokalbedövningsmedel till nerverna i operationsområdet är målet att blockera smärtsamma signaler till det centrala nervsystemet. Vi undersöker om den här metoden ger bättre smärtlindring och om den resulterar i ett mindre behov av morfin. Vi hoppas att det i sin tur skapar förutsättningar för en snabbare återhämtning.  

Utbildning

2017 SSAI Advanced Educational Program in Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia and Intensive Care

2011 Specialistkompetens i anestesi och intensivvård

2004 Legitimation

2001 Läkarexamen Lunds Universitet