Skip to main content
img_e3473.jpg

Maria Vinberg

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är doktorand vid Centrum för psykiatriforskning och jobbar i första hand med pengaspel och prevention. Jag har en master i Folkhälsa från Karolinska Institutet, samt fil.kand i psykologi och är utbildad filmare.

Forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsområde är spel om pengar, och avhandlingens fokus  är Pengaspel inom idrotten. Studierna syftar till att kartlägga förekomst av pengaspel och attityder till pengaspel, samt utveckla ett preventivt arbete inom området. Detta är ett nytt område och vi har därför börjat med en prevalensstudie för att sedan följa upp med en kvalitativ undersökning. Arbetet omfattar både vuxna och ungdomar inom såväl elitidrott som breddidrotten. Jag har tidigare genomfört och utvärderat ett preventions program mot pengaspel ämnat för gymnasiet.

Loading bibliometrics...