Marita Harringe

Marita Löfgren Harringe

Adjunkt

Om mig

Jag är forskningskoordinator och utbildningsansvarig i forskargrupp Idrottsmedicin. Jag är också ledamot och vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) och ledamot av styrgruppen för Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU).

Forskningsbeskrivning

Min forskning har en tydlig Idrottsmedicinsk och fysioterapeutisk inriktning och inkluderar metodutveckling, diagnosspecifik rehabilitering och skadeprevention. Jag har framförallt studerat gymnastik och alpin skidåkning och följt dessa idrotter med avseende på skadebild, behandling och prevention. För närvarande driver jag två större forskningsprojekt: "Återgång till gymnastik efter en korsbandsskada" och "Läkning av en smärtande hälsena", samt är huvudhandledare för ett doktorandprojekt "Återgång till fysisk aktivitet efter en främre korsbandsskada med speciellt fokus på återgång till fotboll". Vi ligger också i startgroparna för att utvärdera behandling av patellartendinopati där såväl kirurgiska som fysioterapeutiska interventioner ingår.

Pedagogiska meriter

Jag har haft en rad pedagogiska uppdrag inom KI med ett särskilt utbildningsansvar 2012-2013 vid programmet för fysioterapi och sedan 2018 som utbildningsansvarig vid forskargrupp idrottsmedicin. Under 2012-2015 verkade jag som kursansvarig för "Examensarbete i fysioterapi - tema vetenskapligt arbete, 15hp" vid programmet för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdevetenskap och samhälle, samt som kursansvarig för "Kompletteringskurs för kandidatexamen, 15hp", en fristående kurs vid samma Institution. Sedan 2017 är jag kursansvarig för, tillika grundare av, kursen "Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15hp", vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskargrupp Idrottsmedicin, samt har ett delat kursansvar för kurs i "Idrottsmedicin och Idrottsvetenskaplig metodik, 30hp", vid samma Institution. I min roll som forskare och pedagog har jag handlett ett stort antal forskningsprojekt på grund- och avancerad nivå som lett till ett 40-tal kandidatexamen, 20-tal magister/masterexamen och en doktorsexamen.