Märit Halmin

Märit Halmin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är läkare, specialiserad inom anestesi och intensivsjukvård. Jag har varit knuten till Kunskapscentrum för global katastrofmedicin sedan 2020. Innan dess, år 2017, la jag fram min doktorsavhandling Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes. Jag undervisar och handleder på flera kurser som centrumet leder. Dessutom har jag ett uppdrag som expertkoordinator på KI:s Centrum för hälsokriser inom området intensivvård med knappa resurser. 

Vid sidan av mitt arbete på KI arbetar jag som narkosläkare och intersivvårdsläkare på Södersjukhuset in Stockholm. Jag har även gjort fältarbete med Läkare utan Gränser i Afghanistan, Jemen, Syrien och Kamerun. Dessutom har jag nyligen arbetat med WHO i Libanon, där jag även bedriver forskning.

Utbildning

PhD, Medicin, doktorsavhandling: Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes, Karolinska Institutet