Skip to main content
Marios Rossides profile picture

Epidemiolog och läkare i botten. För närvarande bedriver sina doktorandstudier i epidemiologi. Forskar inom sarkoidos och systemisk lupus erythematosus.

Marios Rossides

Doktorand

Epidemiolog och läkare i botten. För närvarande bedriver sina doktorandstudier i epidemiologi. Forskar inom sarkoidos och systemisk lupus erythematosus.

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är för närvarande doktorand inom epidemiologi vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin Solna. Jag är läkare i botten och fått min magisterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi från Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är på sjukdomsmekanismer och utfall av patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar, nämligen sarkoidos och systemisk lupus erythematosus. Jag är också intresserad av att utforska och använda epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

Sarkoidos

Mitt doktorandprojekt syftar till att studera de epidemiologiska aspekterna av sarkoidos genom att använda stora, befolkningsbaserade svenska register som kompletteras med detaljerade kliniska data. Det täcker alla aspekter av sjukdomsförloppet, dvs sjukdomsetiologi och långsiktiga patientutfall. Här hittar du mer information om vår forskning inom sarkoidosepidemiologi.

Systemisk lupus erythematosus

Jag jobbar parallellt med lupusforskningen och stöder vår grupps arbete. Vår forskning fokuserar på utfall av gravida kvinnor med systemisk lupus erythematosus och deras barn och på hjärt-kärlsjukdom. Vi är också intresserade av sjukdomsetiologi och terapi; vi arbetar med projekt om familjär aggregering, infektioner och utfall av terapeutisk hantering.

Utbildning

  • Doktorand inom klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet (2017–)
  • Magisterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet (2016)
  • Medicin (MD), Aristotle University of Thessaloniki (2014)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Karolinska Institutet resebidrag för forskningsvistelser (2019)
  • Karolinska Institutet resebidrag (2019)
  • American Thoracic Society abstract stipendium (2018)
  • European League Against Rheumatism resebidrag (2016)
Loading bibliometrics...