Om mig

Marios är epidemiolog och legitimerad läkare. Han är Postdoktor vid Enheten för epidemiologi, Institutet för miljömedicin. Där forskar han om sambandet mellan miljöfaktorer och utfall hos barn med cancer och fakomatoser. Han har tidigare undersökt kroniska inflammatoriska sjukdomar, sarkoidos och systemisk lupus erythematosus, deras riskfaktorer och långsiktiga konsekvenser för dessa patienter och deras barn.

Forskningsbeskrivning

Marios planerar studier om miljö- och perinatala riskfaktorer för och överlevnad och utfall hos barn med cancer och sällsynta genetiska syndromar med hjälp av registerbaserade data från de nordiska länderna. Han är intresserad av att utforska och använda nya epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

Han har tidigare forskat om sjukdomsmekanismer och utfall i patienter med kroniska systemiska inflammatoriska sjukdomar med fokus på sarkoidos och systemisk lupus erythematosus. Vid sarkoidos undersökte han de epidemiologiska aspekterna av sjukdomen med hjälp av stora befolkningsbaserade svenska register kompletterade med detaljerade kliniska data. Hans studier täckte alla aspekter av sjukdomsförloppet, allt från riskfaktorer (bl.a. familjär sjukdom och infektion) till långvariga patientutfall (bl.a. infektion, hjärt-kärlsjukdom, tidig död och läkemedelsstudier). Han deltog också i projekt om utfall hos gravida kvinnor med systemisk lupus erythematosus och deras barn samt om hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och biverkningar av lupus behandling.

Pedagogiska meriter

  • Epidemiologi I för ST-Läkare (lärarassistent), Karolinska Institutet 
  • Systematiska översikter och metaanalyser (föreläsare, grupphandledare), doktorandkurs 5254, Karolinska Institutet
  • Systematiska översikter och metaanalyser (föreläsare, grupphandledare), masterkurs 4FH099, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen (PhD, klinisk epidemiologi), Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet (2021)
  • Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet (2016)
  • Medicin (MD), Aristotle University of Thessaloniki (2014)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Karolinska Institutet resebidrag för forskningsvistelser (2019)
  • Karolinska Institutet resebidrag (2019)
  • American Thoracic Society abstract stipendium (2018)
  • European League Against Rheumatism resebidrag (2016)
Loading bibliometrics...