Marios Rossides profile picture

Marios Rossides

Doktorand

Om mig

Jag är epidemiolog och läkare i botten. Jag har doktorerat i medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet samt fick medicine masterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi från samma universitet. Min forskning fokuserar på riskfaktorer och utfall i individer med kroniska sjukdomar och hur en kan studera dessa på ett effektivt sätt genom att använda registerdata.

Forskningsbeskrivning

Jag genomför studier om sjukdomsmekanismer och utfall i patienter med kroniska systemiska inflammatoriska sjukdomar. Mina studier fokuserar mest på sarkoidos och systemisk lupus erythematosus. Jag är dessutom verkligen intresserad av att utforska och använda nya epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

Sarkoidos

Jag undersöker de epidemiologiska aspekterna av sarkoidos med hjälp av stora befolkningsbaserade svenska register kompletterade med detaljerade kliniska data. Mina studier täcker alla aspekter av sjukdomsförloppet, allt från riskfaktorer (bl.a. familjär sjukdom och infektion) till långvariga patientutfall (bl.a. infektion, hjärt-kärlsjukdom, tidig död och läkemedelsstudier).

Systemisk lupus erythematosus

Jag deltar också i projekt som handlar om utfall hos gravida kvinnor med systemisk lupus erythematosus och deras barn samt om hjärt-kärlsjukdomar, infektioner och biverkningar av lupus behandling.

Pedagogiska meriter

  • Systematiska översikter och metaanalyser (föreläsare, grupphandledare), doktorandkurs 5254, Karolinska Institutet
  • Systematiska översikter och metaanalyser (föreläsare, grupphandledare), masterkurs 4FH099, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen (PhD, klinisk epidemiologi), Karolinska Institutet (2021)
  • Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet (2016)
  • Medicin (MD), Aristotle University of Thessaloniki (2014)

Akademiska priser och utmärkelser

  • Karolinska Institutet resebidrag för forskningsvistelser (2019)
  • Karolinska Institutet resebidrag (2019)
  • American Thoracic Society abstract stipendium (2018)
  • European League Against Rheumatism resebidrag (2016)
Loading bibliometrics...