Marios Rossides profile picture

Marios Rossides

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är epidemiolog och legitimerad läkare. Nu är jag anställd som Postdoktor vid Enheten för epidemiologi, Institutet för miljömedicin där jag forskar om sambandet mellan miljöfaktorer och cancer hos barn and vuxna samt hos barn med neurokutana syndrom. Jag har bedrivit epidemiologisk forskning inom kroniska inflammatoriska sjukdomar sarkoidos och systemisk lupus erythematosus, deras riskfaktorer samt långsiktiga konsekvenser för patienter och sina barn.

Forskningsbeskrivning

Jag har pågående studier om miljö- och perinatala riskfaktorer för cancer hos barn och vuxna samt hos barn med sällsynta genetiska syndrom med hjälp av registerbaserade data från de nordiska länderna. Jag är intresserad av att utforska och använda nya epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning.

Jag har tidigare forskat om sjukdomsmekanismer och utfall i patienter med kroniska systemiska inflammatoriska sjukdomar med fokus på sarkoidos och systemisk lupus erythematosus. Vid sarkoidos undersökte jag de epidemiologiska aspekterna av sjukdomen med hjälp av stora befolkningsbaserade svenska register kompletterade med detaljerade kliniska data. Mina studier handlade om sjukdomsförloppet, riskfaktorer (bl.a. familjär sjukdom och infektion), långvariga utfall hos patienter (bl.a. infektion, hjärtkärlsjukdom och tidig död) samt läkemedelsstudier. Jag deltog också i projekt om utfall hos gravida kvinnor med systemisk lupus erythematosus och deras barn, hjärtkärlsjukdomar, infektioner och biverkningar av lupus behandling.

Pedagogiska meriter

 • Epidemiologi I för ST-Läkare, Karolinska Institutet 
 • Systematiska översikter och metaanalyser, doktorandkurs 5254, Karolinska Institutet
 • Systematiska översikter och metaanalyser, masterkurs 4FH099, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet

Utbildning

 • Medicine doktorsexamen (PhD, klinisk epidemiologi), Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet (2021)
 • Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap–epidemiologi, Karolinska Institutet (2016)
 • Medicin (MD), Aristotle University of Thessaloniki (2014)

Akademiska priser och utmärkelser

 • FORTE Postdokbidrag (2023–2024)
 • Karolinska Institutet resebidrag för forskningsvistelser (2019)
 • Karolinska Institutet resebidrag (2019)
 • American Thoracic Society abstract stipendium (2018)
 • European League Against Rheumatism resebidrag (2016)