Om mig

Min forskningsprofil sträcker sig från folkhälsoperspektivet till enskilda diagnoser såsom typ 2 diabetes till D-vitamin brist. Under de senaste 10 åren har jag intervjuat upp till 500 patienter inom primärvården och därmed införskaffat fördjupad kunskap om vårdprocesser och patienternas upplevelser av vården. Jag ingår i flera forskarnätverk: typ 2 diabetes, smärta, psykisk ohälsa, migration och hälsa, och åldrande. I mina arbetsuppgifter ingår koordinering och samordning av FoUU arbete på Hässelby/Akalla akademiska vårdcentral med nätverket som inkluderar 62 vårdenheter. Jag befinner mig dagligen i en slags mellanvärld av forskning och vårdens verklighet. Min ambition är att stärka primärvården genom att implementera de nya forskningsrön och samtidigt lyfta upp de behov som kommer från vårdens vardag. Att de två världar kan och bör mötas är en av de starkaste anledningarna av mitt profesionella och personliga engagemang.