Dr. Gabrielson, Associate Professor in breast cancer epidemiology

Marike Gabrielson

Senior forskningsspecialist

Om mig

Jag är Docent i molekylär cancerepidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet (KI). Min forskning kretsar kring de biologiska orsakerna bakom bröstcancer och olika mekanismer för förebyggande behandling av sjukdomen. Syftet är att bättre förstå vilka kvinnor som har ökad risk att drabbas, samt förbättra och individanpassa förebyggande behandlingar mot bröstcancer. Läs gärna mer om min forskning på den engelska sidan.

Jag fick min grundutbildning i Biomedicin vid Örebro universitet, bortsett från en termins studier vid KI samt en termin vid Universite ́ de Nice Sophia Antipolis, Nice, Frankrike. Jag genomförde också min doktorsutbildning vid Örebro universitet, med inriktning på tumörcellsmetabolism i bröstcancer och dess inverkan på cytostatikaresistens.

Efter avslutad doktorsexamen gjorde jag en första postdoktor-period mellan åren 2013–2014, vid institutionen för onkologi-patologi, KI. Mellan år 2014–2018 gjorde jag sedan en andra postdoktor-period vid MEB, där jag fortfarande är baserad och bedriver min egen forskning.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Cancerfonden projektanslag, Cancerfonden Fellowship i cancerforskning inom primärprevention, Region Stockholm med KTH