Pic_Gabrielson

Marike Gabrielson

Senior forskningsspecialist

Om mig

Jag är forskare i cancerepidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet (KI). Jag fick min grundutbildning i Biomedicin vid Örebro universitet, bortsett från en termins studier vid KI samt en termin vid Universite ́ de Nice Sophia Antipolis, Nice, Frankrike. Jag genomförde också min doktorsutbildning vid Örebro universitet, med inriktning på tumörcellsmetabolism i bröstcancer och dess inverkan på cytostatikaresistens.

Efter avslutad doktorsexamen gjorde jag en första postdoktor-period mellan åren 2013–2014, vid institutionen för onkologi-patologi, KI. Mellan år 2014–2018 gjorde jag sedan en andra postdoktor-period vid MEB, där jag fortfarande är baserad.

Min forskning fokuserar på bröstcanceretiologi och biologiska mekanismer för risk och förebyggande behandling. Syftet är att förbättra och individanpassa förebyggande behandlingar mot bröstcancer. Läs gärna mer om min forskning på den engelska sidan.