Om mig

Om mig

Leg optiker, 2005 och disputerad inom optometri med ämnet ”Accommodation – Clinical and theoretical investigations” (2011). Är programdirektor för optikerprogrammen sedan 2016 samt enhetschef vid enheten för optometri vid institutionen för klinisk neurovetenskap sedan 2019. Har undervisat i och ansvarat för olika kurser sedan 2005. Har kontinuerligt läst kurser i pedagogik samt ledarskaps kurser.

Har under åren fokuserat på utbildningskvalitet och arbetat med utveckling av former för feedback, likavillkor samt kontinuerlig utvärdering och utveckling inom kurser och utbildning. Just nu ligger fokus på strategiarbetet och ledarskap inom optikerprogrammen.   Har en stor passion för frågor kring utbildningskvalitet och ledarskap. Ledarskapet och dess teorier och processer, samt coachande ledarskap intresserar mig mycket och är en nyckel till framgång för ett effektivt och målfokuserat verksamhetsarbete.

Värderingar

  • Alla är vi unika och en viktig del i teamen, tillsammans kan vi nå extraordinära framgångar individuellt och inom utbildningen/verksamheten.
  • Varje student och medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential genom lika villkor och coachade förhållningsätt.

Forskningsbeskrivning

Ögats ackommodation gör att vi kan se tydligt på långt håll och nära håll. När denna funktion inte fungera ger det besvär som bla. suddigt seende på nära håll. Att se tydligt är viktigt vid inlärning i skolan och när du börjar läsa för att lära är det förödande för enskild elev att inte klar av att läsa den tidsperioden som förväntas för att klara skolgången. Symptomen är ofta huvudvärk, suddigt seende och astenopiska besvär. Svårigheten är initialt att upptäcka dessa elever i grundskolan då de sekundärt kanske påtalar huvudvärk efter en kort stund, koncentrationsproblem eller ointresse som kanske initialt för in tankarna på andra medicinska besvär.

När de har diagnostiserats kan de behandlas med läsglasögon eller flipper träning eller en kombination av dessa. Resultat visar en positiv trend där ackommodationsförmågan förbättras och patientens symptom minskar.

Utbildning

Medicine magisterexamen med huvudområdet optometri, KI, 2013.

Medicine doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, KI, 2011.

Optikerexamen och kandidatexamen i medicinsk vetenskap, KI, 2005.