Bild på Marika

Marika Schütz

Anknuten till Forskning

Om mig

Antagen som doktorand vid Karolinska Institutet sommaren 2019. Jag utbildade mig till logoped vid Sahlgrenska Akademin 2002 och har framförallt arbetat med rehabilitering av språk och tal vid förvärvade neurologiska skador, de senaste tio åren med fokus på klinisk metodutveckling och verksamhetsledning inom intensiv rehabilitering i kronisk fas. Master i logopedi 2018 vid Karolinska Institutet med den kliniska studien Can Neurorehabilitation Reshape Brain Networks in Chronic Aphasia with Apraxia of Speech?

Forskningsbeskrivning

Intensive rehabilitation of aphasia and apraxia of speech - neuroplasticity, speech and language outcomes and implementation in the Swedish public health care

Huvudhandledare i projektet är Ellika Schalling, bihandledare Ingrid Henriksson och Trandur Ulfarsson samt Åke Nygren. Forskningsprojektet genomförs som en del av ett internationellt samarbete mellan Karolinska institutet och professor Marcelo Berthiers forskargrupp på CIMES, Universidad de Malaga med det övergripande syftet att utvärdera och skapa optimal intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke. Hjärnan är plastisk och förbättringar kan ske många år efter hjärnskada men mekanismerna relaterade till återhämtning, omorganisation, hjärnplasticitet samt implementering av intensiv rehabilitering behöver ytterligare studier för att optimera den logopediska rehabiliteringen vid neurologiska skador.

Multimodal Intensiv Rehabilitering av Afasi och talApraxi (MIRAA) är en modell för intensivrehabilitering av språk- och talstörning efter stroke som utvecklats av medlemmar i gruppen. Implementering av detta arbetssätt i svensk hälso- och sjukvård samt behandlingseffekter studeras i MIRAA-studien.