Picture of Marika Melin

Marika Melin

Assisterande lektor

Om mig

Jag är forskare och lärare på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och projektledare för två forskningsprojekt som handlar om arbetsvillkor, hälsa och säkerhet inom flygbranschen. Jag doktorerade 2005 (Stockholms universitet/Arbetslivsinstitutet), och har sedan dess bedrivit forskning inom arbets- och organisationspsykologi.

Forskningsbeskrivning

Fokus för min forskning är det moderna arbetslivets villkor och konsekvenser; vilka kompetenser som krävs och hur organisation och arbetsvillkor påverkar hälsa, beteende, kvalitet och säkerhet i olika professioner och arbetskontexter. 

För närvarande har jag två pågående forskningsprojekt med fokus på hållbar flygsäkerhet. Det första undersöker de flygsäkerhets- och hälsomässiga konsekvenserna av piloters arbetsvillkor - samt hur hållbar säkerhet kan skapas inom ramen för de speciella förhållanden som råder inom luftfarten, och heter ”Hållbar flygsäkerhet. Metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska) risker inom luftfarten”. Projektet är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt vars syfte var att ta fram kunskap om hur avregleringen av flygbranschen påverkar piloters arbetsvillkor och hälsa. Det andra forskningsprojektet handlar också om hållbar flygsäkerhet, men med fokus på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Den här forskningen utgör Filippa Folkes doktorandprojekt och mer information om det här projektet finns på hennes hemsida.

Mer information om båda forskningsprojekten finns på: www.project-sfs.com

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på Psykologprogrammet på Karolinska institutet och är kursansvarig för två kurser: Arbets- och organisationspsykologi 1 (12hp) på termin 5 och Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5hp) på termin 6. Jag föreläser också regelbundet i andra sammanhang och på andra utbildningar. Tidigare har jag undervisat och haft kurs- och momentansvar för flera kurser inom arbets- och organisationspsykologi, arbetslivspedagogik och forskningsmetod vid bland annat Stockholms universitet, Arbetslivsinstitutet, Mälardalens högskola och Karolinska institutet, samt handlett en mängd C- och master/magisteruppsatser inom psykologi, pedagogik och arbetsvetenskap.   

 

Publikationer i urval

Lager, E. & Melin, M. (2021) Proactive Flight Safety – a Feasibility Study on Optimal Use of Flight Data Monitoring and Incident Reports in an Airline. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1899608

Johansson, F. & Melin, M. (2018) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Threats to Flight Safety. International Journal of Aerospace Psychology, 28:3-4, 84-97. Länk: https://www.tandfonline.com/eprint/vqZX4Tz7gvCryUHZJfUv/full 

Melin, M., Lager, E. & Lindfors, P. (2018) Högtflygande risker Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende bland trafikpiloter i relation till säkerhetsklimat. Arbete & Hälsa, Nr 2018;52(2). Länk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55085/1/gupea_2077_55085_1.pdf

Melin, M., Lager, E. & Lindfors, P. (2018)High-flying Risks. Variations in working conditions, health, and safety behaviors among commercial airline pilots in relation to safety climate. Arbete & Hälsa, Nr 2018;52(2).Länk: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/55085/4/gupea_2077_55085_4.pdf

Melin, M., Astvik, W. and Oettel, C. (2014). New work conditions in Higher education. A study of the relationship between excessive workload, coping strategies and subsequent health among academic staff.  Quality in higher education. vol 20 (3), 290-308.

Astvik, W. & Melin, M (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: En studie om hur copingstrategier påverkar kvalitet, professionalism och hälsa. Arbetsmarknad och arbetsliv, 2013, 19, pp 61-74.

Astvik, W. & Melin, M. (2013). Coping strategies in social work: A qualitative study of coping patterns their relation to health. Nordic Social Work Research, vol 4 (1), 52-66.

Master och c-uppsatser inom ramen för forskningsprojektet

Gargallo, P (2021) Is job insecurity a threat to pilots’ mental health and flight safety?The relationship between job insecurity and self-reported depressive symptoms, anxiety symptoms and cognitive impairments among commercial airline pilots in Sweden. Master thesis, 2021, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Gargallo, P (2019) Work-related risk factors associated with depression and fatigue among airline pilots and implications for flight safety. C-uppsats, 2019, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Lager, E. (2018) Minimising High-Flying Risks: A Feasibility Study Facilitating an Organisational Behavioural Management Intervention in an Airline. Master thesis, 2018, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Johansson, F. (2016) Fit for Flight? Inappropriate Presenteeism Among Swedish Commercial Airline Pilots and its Dangers to Flight Safety. Master thesis, 2016, Uppsala universitet, Psykologiska institutionen.     

 

Länkar till forskningsprojektet i media

Youtube (informationsfilm om forskningsprojektet, Trafikverket):                                

https://www.youtube.com/watch?v=tK9J6EOXgIc

SVT:                                                                                                          

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/ny-rapport-deprimerade-piloter-riskerar-flygsakerheten

Expressen:                                                                                                                        

https://www.expressen.se/allt-om-resor/flyg-1/forskare-piloternas-situation-ar-en-fara-for-flygsakerheten/

Sydsvenska Dagbladet:                                                                                                

https://www.sydsvenskan.se/2018-08-20/manga-flyger-trots-att-de-kanner-sig-olampliga-nya-regler

Psykologtidningen                                                                               

http://psykologtidningen.se/2018/01/31/psykisk-ohalsa-okar-bland-trafikpiloter/

Flygposten:                                                                                                            

https://www.swealpa.se/news.asp?nid=35&cid=1&s=3&p=3