Marika Augutis

Marika Augutis

Anknuten till Forskning

Om mig

Min drivkraft i min forskning är att om ett barn eller ungdom i Sverige förvärvar en ryggmärgsskada ska barn och föräldrar erhålla bästa tänkbara vård och rehabilitering så att barnet kan gå in i vuxenvärlden som en självförsörjande och självständig individ med god livskvalitet.

Jag disputerade 2007 vid Karolinska Institutet med min avhandling (Pediatric Spinal Cord injury).  En viktig slutsats i min avhandling var att eftersom skadan är ”sällan förekommande”, måste kunskapen centraliseras. Vidare måste en tät samverkan mellan den pediatriska vården och den vuxna ryggmärgskadevården skapas, nordiskt och internationellt samarbete stärkas och strategier utvecklas för samarbete/samverkan med barnets lokala vårdgivare. 

Jag är leg sjukgymnast sedan 1974. 1976-2002 arbetade jag som sjukgymnast vid barnkliniken i Sundsvall, Region Västernorrland. Under denna period arbetade jag också del av min tid med habilitering samt neurorehabilitering för vuxna. Sedan 2002- fram till idag anställd som forskningshandledare vid Forskning och Utveckling, Region Västernorrland samt timanställd vid barnkliniken, Linköpings Universitetssjukhus.

Vidare arbetade jag 1979  i Leukerbad Schweiz vid en neurologisk rehabiliteringsklinik (vuxna), samt var 1988 4 månader vid en ryggmärgsskadeklinik i Melbourne, Australien för att studera ryggmärgsskadevård och rehabilitering.

1982 blev jag aktiv medlem i patientorganisationen RGAktiv Rehabilitering, där jag  deltagit som ledare både inom Sverige och i föreningens internationella verksamhet. Styrelsemedlem vid fyra tillfällen.

Mitt forskningsintresse startade i slutet av -90 talet, då jag såg hur bristfällig och oorganiserad vård och rehabilitering var för barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada.

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada. I samband med det berörs områden som epidemiologi, prevention, ungdomsmedicin, vårdorganisation, Peer Support, och Telerehabilitering. Jag arbetar för att vi internationellt ska använda validerade och samma bedömningsinstrument. Jag är  involverad i ett e-learning projekt via den internationella ryggmärgsskadeföreningen ISCoS och ett arbete för att evidensgranska forskning gällande pediatrisk ryggmärgsskada, Spinal Cord Injury Research Evidence Project (www.scireproject.com).

Jag arbetar tillsammans med Kerstin Wahman och Per Ertzgaard i en  multinationell enkät studie (PEPSCI) avseende vilka områden barn, ungdomar och föräldrar anser vara de viktigaste områden för vården att prioritera.

Jag är med i ett projekt initierat från Sunnaas i Norge angående vård och rehabilitering för barn och ungdomar med ryggmärgsskada där ungdomar med ryggmärgsskada från 7 olika länder har intervjuats om sina upplevelser att leva med en ryggmärgsskada SINpedSCI (ClinicalTrials.gov identifier: NCT04117854).

 

Pedagogiska meriter

Vårdlärarexamen 1986

Undervisat och handlett i forskningsmetodik sedan 2002.

Utbildning

Leg sjukgymnast 1974

Magister i sjukgymnastik 1999

Specialistexamen i pediatrisk sjukgymnastik 2001

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2007.

Akademiska priser och utmärkelser

 

2001 | Hans Frankel scholarship, International Spinal Cord Society (ISCoS)

2020 Atlaspriset -Fysioterapeuterna (Västernorrland)