Doktorand

Maria Helander

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och arbetar som klinisk psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Jag är sedan 2013 doktorand på sektionen för psykologi på halvfart.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlar om behandling för barn med utagerande beteendeproblem. Jag har undersökt effekten av KBT i grupp för barn som fokuserar på ilskekontrolls-  och problemlösningsträning. I vår studie har vi jämfört effekten av att lägga till en barnbehandling i grupp - Coping Power Program -  till föräldraträningsprogrammet KOMET och jämfört detta med KOMET enbart. 

Jag arbetar också på en metastudie där vi tittar på hur pass effektiva föräldraträningsprogram är i behandlingen av kliniska nivåer av beteendeproblem/trotssyndrom

 

Publikationer:

The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training-effects and moderators in a randomized controlled trial.

Helander M, Lochman J, Högström J, Ljótsson B, Hellner C, Enebrink P Behav Res Ther 2018 04;103():43-52

Corrigendum to "The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training-effects and moderators in a randomized controlled trial" [Behaviour Research and Therapy. (2018 Apr); 103:43-52]. Helander M, Lochman J, Högström J, Ljótsson B, Hellner C, Enebrink P Behav Res Ther 2020 Mar;126():103536

Adding the Coping Power Programme to parent management training: the cost-effectiveness of stacking interventions for children with disruptive behaviour disorders. Nystrand C, Helander M, Enebrink P, Feldman I, Sampaio F Eur Child Adolesc Psychiatry 2020 Sep;():

 

Pedagogiska meriter

Jag föreläser regelbundet om barn med beteendeproblem för psykologstudenter och BUP personal.

Föreläsningar på psykologutbildningen på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet

Föreläsningar på Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi

Jag utbildar i riskbedömningsinstrumentet EARL- Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Utbildning

Psykologutbildning Umeå Universitet 1990 - 1995

Antagen som doktorand på halvfart 2013

Loading bibliometrics...