_c1y8836.jpg

Marie Wahren-Herlenius

Professor

Om mig

 • Professor i Experimentell Reumatologi vid Karolinska Institutet 2006-
 • Enhetschef för Experimentell Reumatologi, Institutionen för Medicin Solna, 2013-
 • Internationell postdoktoral forskningserfarenhet från Norge, Japan och som visiting professor vid Harvard Medical School 2007-2008
 • Ordförande Doktorandföreningen vid Karolinska Institutet 1991
 • Ordförande för Junior Faculty och lett dess uppbyggnad 2002-2005
 • Lärarrepresentant i Styrelsen för Forskning 2002-2007 och Konsistoriet 2009-2014
 • Vice prefekt vid Institutionen för Medicin Solna 2006-2007
 • Vice koordinator Linné-center CERIC
 • Utvärderare av forskning bla vid Vetenskapsrådet (2007-2009) och Hjärt-Lungfonden (2013-2014) samt för internationella organisationer
 • Ordförande för den Skandinaviska Immunologiföreningen 2010-
 • Erhållit bla Göran Gustafssons pris i Medicin för vetenskapliga upptäckter

Forskningsbeskrivning

Loss of the lupus autoantigen Ro52/Trim21 induces tissue inflammation and systemic autoimmunity by disregulating the IL-23-Th17 pathway. Espinosa A, Dardalhon V, Brauner S, Ambrosi A, Higgs R, Quintana FJ, et al J. Exp. Med. 2009 Aug;206(8):1661-71Vår forskning rör autoimmuna, reumatiska sjukdomar med fokus på uppkomstmekanismer och patogenes. Våra projekt innefattar både rent experimentella studier av cell och molekylärbiologisk karaktär, försök i experimentella modeller samt kliniska patient-baserade studier. Forskargruppen omfattar ett 15-tal personer med både klinisk och basalvetenskaplig bakgrund.

Utvalda publikationer

Ro/SSA autoantibodies directly bind cardiomyocytes, disturb calcium homeostasis, and mediate congenital heart block. Salomonsson S, Sonesson SE, Ottosson L, Muhallab S, Olsson T, Sunnerhagen M, et al J. Exp. Med. 2005 Jan;201(1):11-7

Loss of the lupus autoantigen Ro52/Trim21 induces tissue inflammation and systemic autoimmunity by disregulating the IL-23-Th17 pathway. Espinosa A, Dardalhon V, Brauner S, Ambrosi A, Higgs R, Quintana FJ, et al J. Exp. Med. 2009 Aug;206(8):1661-71

Maternal MHC regulates generation of pathogenic antibodies and fetal MHC-encoded genes determine susceptibility in congenital heart block. Strandberg LS, Ambrosi A, Jagodic M, Dzikaite V, Janson P, Khademi M, et al J. Immunol. 2010 Sep;185(6):3574-82

Variants at multiple loci implicated in both innate and adaptive immune responses are associated with Sjögren's syndrome. Lessard CJ, Li H, Adrianto I, Ice JA, Rasmussen A, Grundahl KM, et al Nat. Genet. 2013 Nov;45(11):1284-92

Immunopathogenic mechanisms of systemic autoimmune disease. Wahren-Herlenius M, Dörner T Lancet 2013 Aug;382(9894):819-31

En fullständig publikationslista återfinns nedan.

Utbildning

 • Disputation 1994 vid Institutionen för Cell och Molekylärbiologi, Karolinska Insitutet
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet 1995
 • Docent i Molekylär Immunologi 1999
 • Leg läkare 2000