Marie Linder

Marie Linder

Statistiker

Om mig

Jag har en doktorsexamen i matematisk statistik från Stockholms Universitet (SU). Min akademiska utbildning började på matematikerlinjen på SU. I maj 1992 presenterade jag examensarbetet ”Några statistiska metoder för analys av tidsberoende bakgrundsdata, tillstånd efter viss tid och viss tid till förändring, tillämpade på data från nedläggningen av skolöverstyrelsen”. Efter min kandidatexamen fortsatte jag min akademiska utbildning med doktorandstudier. Hösten 1997 presenterade jag min licentiatavhandling ”Estimation of Bilinear Regression Models for Matrix Type Data: Bilinear Least Squares and a Simple Alternative”. Min doktorsavhandling blev färdig under 1998 och jag disputerade i januari 1999. Titeln på min avhandling är ”Bilinear Regression and Second Order Calibration”. Förutom doktorandtjänsten på SU så arbetade jag även som föreläsare och övningsassistent. Hösten 1998 började jag jobba på Astra som biostatistiker. Första åren arbetade jag med kliniska prövningar för att sedan succesivt arbeta mer och mer med djurstudier. På Astra fick jag tillämpa mina teoretiska färdigheter på data från kliniska prövningar och djurförsök. Våren 1999 gick Astra ihop med Zeneca och jag fortsatte att arbeta på AstraZeneca. Hösten 2007 bytte jag arbete och började jobba som statistiker på Socialstyrelsen, där arbetade jag med socialtjänsteregistren. Efter 4 år, hösten 2011, började jag mitt jobb som statistiker här på Centrumet för läkemedelsepidemiologi (CPE) vid Karolinska Institutet.