Om mig

En del av min tid arbetar jag som centrumadministratör samt med kommunikation och webb på Centrum för Hälsoinformatik (HIC), där jag bistår Sabine Koch och forskargruppen med olika uppgifter.

Centrum för Hälsoinformatik arbetar med forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. HIC ansvarar bl a för  Magisterprogrammet i hälsoinformatik.

 

Resten av tiden arbetar jag som kommunikationsansvarig och huvud-webbredaktör på LIME vilket inkluderar LIME-nyhetsbrev, LIME-webb och sammankallande för LIME-webbredaktörsgrupp. Inom kommunikation arbetar jag med både stora och små projekt, t ex  AI@KI och LIME talks.