marie-kierkegaard_2013.jpg

Marie Kierkegaard

Lektor/fysioterapeut

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1984, medicine doktor i fysioterapi  2010, docent 2019 och har sedan 2002 specialistkompetens i sjukgymnastik/fysioterapi inom neurologi. Jag har en förenad anställning anställning som lektor vid Karolinska Institutet kombinerat med forskning, undervisning och klinik på Centrum för neurologi Akademiskt specialistcentrum. Jag tillhör forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso- och Sjukvårdsforskning. Jag samarbetar med forskare och kliniker såväl nationellt som internationellt, har t.ex. varit vetenskaplig rådgivare i EU projektet OPTIMISTIC. Fysisk aktivitet och hälsa är ett stort intresse och jag är redaktör för de neurologiska kapitlen i FYSS och huvudförfattare till kapitlet om fysisk aktivitet vid multipel skleros (MS).

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, inklusive effekter av fysisk aktivitet och träning, hos personer med neurologiska och neuromuskulära sjukdomar. Ett aktuellt projekt är att studera effekterna av styrketräning för personer med MS som har MS-relaterad trötthet, s.k. fatigue. Förutom att studera de konsekvenser sjukdomar har på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i samhällslivet, studerar jag användande och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård hos personer med neurologisk/neuromuskulära sjukdomar. Exempel på detta är det forskningsprojektet ” Att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS): hälsorelatera d livskvalitet, och användning och tillfredsställelse med vård under sjukdomsförloppet”. 

Utbildning

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, 1981

Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan, Uppsala, 1984

Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet, 1998

Specialistkompetens i Sjukgymnastik inom Neurologi, 2002

Doktorsexamen, Sjukgymnastik/Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2010