nvs_2016_marie_nilsson_baw.jpg

Marie Nilsson

Anknuten till Undervisning/handledning

Medicine doktor, medicine magister psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård, leg. hälso- och sjukvårdskurator, socionom, vårdutvecklingsledare.

Om mig

Jag är en forskare med professionell bakgrund som socionom/kurator inom främst cancersjukvård. Jag medverkar i flera forskargrupper och handleder tre doktorander som bihandledare. 

Forskningsbeskrivning

Som socionom har min forskning fokuserats på sociala och psykosociala konsekvenser av sjukdom/skada och behandling. Jag har främst forskat om psykosociala aspekter av att leva med eller efter cancersjukdom. Mitt avhandlingsarbete gällde försäkringsmedicinska frågeställningar vid bröstcancersjukdom och specifikt vad som hindrade och främjade återgång i arbete. Som postdok och som affilierad forskare har min forskning fokuserat på användning av innovativa mobila interaktiva interventioner som stöd för patienten att leva med cancersjukdom och hantera detta, med det övergripande syftet att förbättra patienters hälsa och välbefinnande. Efter min disputation har jag även genomfört forskning om sexologiska konsekvenser och sexuell hälsa efter stroke. Min forskning har inbegripit olika studiedesigner, datamaterial och analysmetoder.

Utbildning

Jag är kursansvarig för den fristående interprofessionella kursen på avancerad nivå "Sexualmedicin - en introduktion". Jag är även involverad i fortbildning för primärvården gällande cancerrehabilitering.