Marie Hasselberg

Marie Hasselberg

Professor

Prefekt vid institutionen för global folkhälsa, sedan januari 2018.

Om mig

Professor i folkhälsoepidemiologi. Prefekt vid institutionen för global folkhälsa, sedan januari 2018. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är skadeepidemiologi och prevention i ett globalt perspektiv, med ett speciellt fokus på trafikskador och brännskador. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar epidemiologiska, folkhälsovetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningsstudier.

Aktuella forskningsprojekt

  • Livskvalitet efter trafikskador
  • Road traffic injury prevention and care in Tanzania
  • M-Health for burns diagnostics and care in South Africa and Tanzania
  • Community mobilisation pacakge to prevent childhood injuries

Utbildning

  • 2019 Professor i folkhälsoepidemiologi, Karolinska Institutet
  • 2008 Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet
  • 2004 Medicine Doktor i Socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
  • 1985 Fil kand Sociologi, Stockholms universitet