Assisterande lektor, bitr. program direktor

Marie Halvorsen

Assisterande lektor

Om mig

Jag arbetar sedan 2016 som adjunkt på sektionen för Fysioterapi.  Akademisk koordinator för utresande studenter på fysioterapiprogrammet. Ledamot i NVS Internationella kommitté. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet ffa inom området andning -och cirkulation. Jag är kursansvarig för kursen "Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård". 

Jag har min kliniska bakgrund inom fysioterapi för patienter med neurologiska, neurokirurgiska sjukdomar och är specialist inom neurologi. 

Jag är sedan 1988 legitimerad sjukgymnast och har fram till 2010 huvudsakligen arbetet som sjukgymnast inom området neurologi och neurokirurgi i slutenvård.

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2015 med en avhandling " Pain related aspects of neck muscle performance, functioning and psychosocial factors in individuals with cervical radiculopathy" . Mitt övergripande syfte med min avhandling var att beskriva och undersöka smärtrelaterade aspekter av nackmusklernas egenskaper, funktion och psykosociala faktorer hos personer med cervikal radikulopati (CR). 

 

Pedagogiska meriter

Kursledare i fysioterapiprogrammet  termin 3 och kursledare i SKUFF kursen fysioterapi inom slutenvård. 

Utbildning

2006 , Specialist inom neurologi, Fysioterapeuterna

2006 , Magisterexamen KI

1988, Kandidatexamen i Sjukgymnastik,