Marie Bergström UoL

Marie Bergström

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Projektledare och pedagogisk utvecklare med verksamhetsförlagd utbildning som fokusområde. Undervisar inom högskolepedagogiska kurser, leder arbetsgrupp för KTC samt är projektledare för implementering av ny VIL/VFU modell på CStG.