Om mig

Marie Arsenian Henriksson är professor i molekylär tumörbiologi vid Karolinska Institutet sedan 2010.

Hennes forskning fokuserar på de så kallade MYC-generna, som är aktiverade i minst en tredjedel av alla cancerformer, inklusive lymfom, bröstcancer och neuroblastom. Neuroblastom är den barncancer som har störst dödlighet näst efter leukemi, och där amplifiering av MYCN-genen (N står för neuro) har samband med en sämre prognos.

Forskningen kring MYC-generna syftar till ökad kunskap om hur dessa gener fungerar under normala förhållanden respektive bidrar till utveckling av tumörsjukdomar. Kunskap som är viktigt för utveckling av nya, skräddarsydda cancerbehandlingar.