Om mig

I doktorandprojektet "Designing communal spaces in nursing home settings to enhance a dignified everyday life for residents- exploring conditions and different perspectives" undersöker jag platsens betydelse för de som bor, arbetar och besöker de gemensamma utrymmen som ingår i det dagliga livet på vård och omsorgsboenden. Jag tillhör forskargruppen Everyday Matters som leds av Med. Dr Lena Rosenberg. I forskargruppen finns tvärvetenskaplig kompetens inom disciplinerna arbetsterapi, antropologi, sociologi och design.