portsattny2017svartvit.jpg

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/handledning

Medicine doctor, PhD forskare, utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare
Projektcoordinator
Kursledare

Om mig

Pågående och aktuellt:

Sambandet mellan fysisk aktivitetsdos och fysisk funktion som balansförmåga och gånghastighet hos äldre kvinnor. Publicerad Nov 16 2021   https://rdcu.be/cBt00

Onlineträning som lungrehabilitering hos KOL patienter - pilot avslutad, artikel in press

Andningsövningar och yoga för post-covid - planeringsstadie.

 

Forskningsbeskrivning

Hembaserad webbbaserad mindfulnessträning och MI för KOL patienter i samarbete med MAYO clinic,  submittad

Objektiva och subjektiva effekter av yogaträning - funktionella aspekterna av yogaträning. 

Post-doc project publicerat subjektiva data; sömnkvalitet, upplevd stress, upplevd hälsa, mental hälsa (ångest/depression), subjektiva allmänna symptom och livskvalitet.

Publikationslista se nedan

 

Pedagogiska meriter

Kursansvarig/kursledare 7.5 p.  "Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd" på Karolinska Institutet, går varje år. Nästa kurs våren 2024

Kursledare och examinator för "Evidensbaserad yogaträning - instruktörskurs"  2016 på Akademiskt Primärvårdscentrum. Fördjupningsdag Yogabaserade övningar som stresshantering för vårdpersonal/fysioterapeuter 2021-pågående

Genomfört Karolinska Institutets pedagogikkurs

Kursledare/yogalärare/workshopledare Karolinska Institutet health promotion

Utbildning

Medicine Doctor i medicinsk vetenskap - examen 2017, Karolinska Institutet

Post- doc - Karolinska Institutet 

Magister/Master i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Internationally certified Yoga teacher, Yoga therapist (C-IAYT, E-YT) (USA)

Fysisk aktivitet på recept (FaR)