portsattny2017svartvit.jpg

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/handledning

PhD forskare, utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare
Projektcoordinator
Kursledare fördjupningskurs

Om mig

Pågående och aktuellt:

Sambandet mellan fysisk aktivitetsdos och fysisk funktion som balansförmåga och gånghastighet hos äldre kvinnor. Publicerad Nov 16 2021   https://rdcu.be/cBt00

Onlineträning som lungrehabilitering hos KOL patienter - avslutad

Andningsövningar för post-covid - planeringsstadie.

 

Forskningsbeskrivning

Hembaserad webbbaserad mindfulnessträning och MI för KOL patienter i samarbete med MAYO clinic, manus redo för submission

Objektiva och subjektiva effekter av yogaträning - funktionella aspekterna av yogaträning. 

Post-doc project publicerat subjektiva data; sömnkvalitet, upplevd stress, upplevd hälsa, mental hälsa (ångest/depression), subjektiva allmänna symptom och livskvalitet.

Publikationslista se nedan

 

Pedagogiska meriter

Kursansvarig och kursledare för 7.5 p. kurs "Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd" på Karolinska Institutet, går varje år. Nästa kurs våren 2023 för sjätte året.

Kursledare och examinator för "Evidensbaserad yogaträning - instruktörskurs"  2016 på Akademiskt Primärvårdscentrum. Fördjupningsdag Yogabaserade övningar som stresshantering för fysioterapeuter 2021

Genomfört Karolinska Institutets pedagogikkurs

Kursledare/yogalärare/workshopledare Karolinska Institutet health promotion

Utbildning

Medicine Doctor i medicinsk vetenskap - examen 2017, Karolinska Institutet

Post- doc - Karolinska Institutet . avslutat 2021

Magister/Master i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Internationally certified Yoga teacher, Yoga therapist (C-IAYT, E-YT) (USA)

Fysisk aktivitet på recept (FaR)