portsattny2017svartvit.jpg

Yogaforskare (post-doc), utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare
Projektcoordinator
Kursledare fördjupningskurs

Marian Papp

Anknuten till Undervisning/handledning

Yogaforskare (post-doc), utbildare, kursansvarig/examinator för 7.5 p. utbildning på KI "Yogaträning som kompletterande behandling"
Forskningshandledare
Projektcoordinator
Kursledare fördjupningskurs

Om mig

Pågående manus om balansförmåga och gånghastighet hos äldre kvinnor. Beskrivning av fysisk aktivitetsdos och fysisk funktion. 

Onlineträning som lungrehabilitering hos ffa KOL patienter - anmäl intresse til mig om du är intresserad av detta forskningsområde och vill arbeta med MI (coaching) i detta projekt.

 

Forskningsbeskrivning

Online mindfulnessträning för KOL patienter i samarbete med MAYO clinic

Objektiva och subjektiva effekter av yogaträning - funktionella aspekterna av yogaträning. 

Post-doc project publicerat subjektiva data  som sömnkvalitet, upplevd stress, upplevd hälsa, mental hälsa (ångest/depression), subjektiva allmänna symptom och livskvalitet.

Publikationslista se nedan

 

Pedagogiska meriter

Kursledare, workshop ledare Ki health promotion

Kursansvarig och kursledare för 7.5 p. kurs "Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd" på Karolinska Institutet, går varje år. Nästa kurs våren 2021 för fjärde året.

Kursledare och examinator för "Evidensbaserad yogaträning - instruktörskurs"  2016 på Akademiskt Primärvårdscentrum. Kursansvarig Anne Claesson

Genomfört Karolinska Institutets pedagogikkurs

Kursledare/yogalärare/workshopledare Karolinska Institutet health promotion

Utbildning

Medicine Doctor i medicinsk vetenskap - examen 2017, Karolinska Institutet

Post- doc - Karolinska Institutet

Magister i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Internationally certified Yoga teacher, Yoga therapist (C-IAYT, E-YT) (USA)

Loading bibliometrics...