Om mig

Lärare på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Jag är kursansvarig för kurserna 1SJ023 Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom (12 hp), termin 4, Sjuksköterskeprprogrammet (Campus och Distans) samt 2PV007 Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa (15 hp) på Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Psykiatri. Jag är också lärare i kursen Examensarbete i omvårdnad på Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning Psykiatri. 

Jag är legitimerad psykolog och arbetade inom hälso- och sjukvården åren 1981-2009, disputerade 2012 med en avhandling om självmordsförsök och skam och började arbeta som postdoc och lärare på Avdelningen för omvårdnad 2012.

Aktuell forskning är inriktad på kognitiva funktioner i samband med cancer och cancerbehandling och jag tillhör Yvonne Wenströms forskargrupp.  

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på psykosociala konsekvenser av cancer och hiv, självmordsbenägenhet, skam, stigma, borderline personlighetssyndrom, depression efter stroke och stressrelaterad ohälsa. Jag har tidigare varit delaktig i utveckling av ett webbaserad program för fertilitetsoro efter cancer i samarbete med unga vuxna som själva haft cancer. 

Aktuell forskning omfattar bland annat studier om kognitiv påverkan efter behandling för bröstcancer, där vi anpassat ett webbaserat neuropsykologiskt test till svenska förhållanden och samlar in svenska referensdata för att kunna använda testet i aktuella och kommande studier om kognitiv funktion vid cancer och cancerbehandling.

Utbildning

Leg. psykolog, 1999.

Medicine doktor i psykiatri, 2012.