Om mig

Lärare på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Jag är kursansvarig i kursen 1SJ023 Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom på termin 4 på campus- och distansutbildning, lärare i kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning på termin 5, Examensarbeten i omvårdnad på termin 6 samt Examensarbete i omvårdnad på specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Jag har en bakgrund som psykolog och arbetade inom hälso- och sjukvården åren 1981-2009, disputerade 2012 med en avhandling om självmordsförsök och skam och började arbeta som postdoc och lärare på Sektionen för omvårdnad 2012.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på psykosociala konsekvenser av cancer och hiv, självmordsbenägenhet, skam, stigma, borderline personlighetssyndrom, depression efter stroke och stressrelaterad ohälsa. Jag har tidigare varit delaktig i utveckling av ett webbaserad program för fertilitetsoro efter cancer i samarbete med unga vuxna som själva haft cancer. 

Aktuell forskning omfattar bland annat studier om kognitiv påverkan efter behandling för bröstcancer, där vi anpassat ett webbaserat neuropsykologiskt test till svenska förhållanden och samlar in svenska referensdata för att kunna använda testet i aktuella och kommande studier om kognitiv funktion vid cancer och cancerbehandling.

Utbildning

Leg. psykolog, 1999.

Medicine doktor i psykiatri, 2012.