Om mig

Jag arbetar som lärare på sjuksköterskeprogrammet och är kursansvarig i kursen 1SJ023 Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom på termin 4 på campus och är kursexaminator i samma kurs på distans. Jag är också lärare i kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning på termin 5 samt kursen Examensarbeten i omvårdnad på termin 6.  

Jag har en bakgrund som psykolog och arbetade inom hälso- och sjukvården åren 1981-2009, disputerade 2012 med en avhandling om självmordsförök och skam och började arbeta som lärare på Sektionen för omvårdnad 2012.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på självmordsbenägenhet, skam, borderline personlighetssyndrom, stressrelaterad ohälsa, hiv, stigma och psykosociala konsekvenser av cancer. Aktuell forskning gäller bland annat kognitiv påverkan efter behandling för bröstcancer.

Utbildning

Leg. psykolog, 1999.

Medicine doktor i psykiatri, 2012.

Loading bibliometrics...