Maria Westerståhl

Maria Westerståhl

Lektor

Om mig

Jag är nutritionist, är docent i fysiologi och är anställd som lektor på institutionen för laboratoriemedicin. Jag är biträdande avdelningschef på avdelningen för klinisk fysiologi och är ledamot UN Labmed och i KI:s pedagogiska akademi.

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur fysisk kapacitet och livsstil förändras under livet samt hur fysisk kapacitet är relaterat till struktur och funktion på helkropps-, vävnads- och cellnivå.. I ett samarbete med Umeå universitet driver vi en longitudinell studie som startade 1974 med drygt 400 st 16-åringar: "Swedish Physical Activity and Fitness Cohort Study with participants born in 1958 (SPAF-1958). Vid den senaste uppföljningen var deltagarna 63 år. https://ki.se/labmed/forskningsstudie-fysisk-kapacitet-och-halsa

Jag har medverkat i studier som drivs av enheten för pediatrik, CLINTEC där hälsa hos barn och ungdomar med fetma studeras. 

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig och examinator på kurser i anatomi och fysiologi på arbetsterapi- och biomedicinska analytikerprogrammet. Jag undervisar på flertalet kurser i fysiologi, är examinator för examensarbeten på BMA-programmet och handleder även examensarbeten. Jag medverkar som facilitator på en av KI:s pedagogiska kurser. 

Utbildning

Grundutbildning: Nutritionist

Docent i Fysiologi

 

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Karolinska institutets pedagogiska akademi sedan 2011