Maria Westerståhl

Maria Westerståhl

Lektor

Om mig

Jag är nutritionist, har disputerat i fysiologi och är anställd som lektor på institutionen för laboratoriemedicin. Jag är ledamot  UN och i KI:s pedagogiska akademi.

Forskningsbeskrivning

Jag är intresserad av hur fysisk aktivitet, fysisk prestation och livsstil påverkar hälsan under livet. I ett samarbete med Umeå universitet driver vi en longitudinell studie med 35 års uppföljningstid "Swedish Physical Activity and Fitness Cohort Study with participants born in 1958 (SPAF-1958). Jag medverkar i studier som drivs av enheten för pediatrik, CLINTEC där hälsa hos barn och ungdomar med fetma studeras. En studie är en randomiserad kontollerad interventionsstudie där vi undersöker fysisk aktivitets respektive medicinerings effekt på blodglukos, och därmed på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom (Hjärthälsastudien). I en annan, longitudinell, studie undersöker vi olika riskmarkörers förmåga att predicera framtida sjuklighet (FOCUS-studien)

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Karolinska institutets pedagogiska akademi sedan 2011

Loading bibliometrics...