img_e3473.jpg

Maria Vinberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag finns på Centrum för psykiatriforskning och jobbar i första hand med spel om pengar och prevention. År 2020 avlade jag en licentiatexamen vid Institutionen för klinisk Neurovetenskap (CNS). Jag har en master i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet, samt fil.kand i psykologi och är utbildad filmare.

Forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsområde är spel om pengar, och avhandlingens fokus är pengaspel inom idrotten. Studierna syftar till att kartlägga förekomst av pengaspel och attityder till pengaspel, samt utveckla ett preventivt arbete inom området. Detta är ett nytt område och vi började med en prevalens studie för att sedan följa upp med en kvalitativ undersökning. Arbetet omfattar både vuxna och ungdomar inom såväl elitidrott som breddidrotten. Jag har tidigare genomfört och utvärderat ett preventions program mot pengaspel ämnat för gymnasiet.

Loading bibliometrics...