Photo of Maria Tägtström

Maria Tägtström

HR-chef

Jag jobbar som HR-chef på CLINTEC och nås även på hr@clintec.ki.se

Om mig

Som HR-chef på CLINTEC ger jag stöd till chefer, administratörer och anställda på institutionen. Mina arbetsuppgifter inkluderar arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, rekrytering, implementering av HR-policies och riktlinjer, lönerevision m.m. Jag ingår även i Institutionsrådet och Arbetsmiljögruppen på CLINTEC.

Utbildning

Personalvetarprogrammet på Södertörns Högskola, Kandidatexamen i psykologi.