Om mig

Teamledare för kommunikatörspoolen

Jag jobbar som teamledare för kommunikatörspoolen på KI, vilket bland annat innebär att ansvara för att poolens sju kommunikatörer har beläggning med uppdrag. Jag hanterar även inkommande uppdragsförfrågningar och marknadsför kommunikatörspoolens tjänster internt.

Jag är tf. teamledare fram till 31 mars 2024.

Utbildning

Fil.kand i Medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet.

Musikvetenskap, Stockholms universitet.

Ekonomisk historia, Stockholms universitet

Utländska studier i USA, Kanada och Frankrike