Maria

Maria Persson

Administratör

Om mig

Jag är avdelningsadministratör på avdelningen för Ögon och syn vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Administrerar även ögonmomentet, termin 9 på läkarprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri samt uppdragsutbildningarna; Diagnostisk optometri, Oftalmologi för sjuksköterskor, Glaukom, diagnostisk och behandling, Diabetesögonsjukvård och fotografisk diagnostik.