Om mig

Samordnare/internationell koordinator.

Projektledare för KI's Europauniversitet NeurotechEU

Samordnare styrgruppen för studieavgiftsrelaterade frågor.

Studieavgifter och stipendier

Stöd för ledning och verksamhetsstyrelser avseende internationaliseringsfrågor. Internationell koordinator för KI:s samarbeten med Mayo Clinic och Brasilien.