Om mig

Jag är leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom. Har arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) sedan 2003. Började inom slutenvården på barnortopeden för att sedan fortsätta arbeta inom öppenvården på barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM). Skrev en magisteruppsats inom ledarskap- och organisationsutveckling och antog därefter rollen som vårdutvecklare samt utbildningssamordnare på ALB staben fram till 2015, då jag återgick till BUMM som tf. omvårdnadschef. Efter disputation har jag arbetat som adjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på campus Flemingsberg. Främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet – barn och ungdom, men även i grundutbildningen. Numera är jag biträdande lektor vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Främst inom de fristående kurserna Omvårdnad vid allergi, astma och KOL del 1 och 2 för sjuksköterskor.

Forskningsbeskrivning

Jag är en del av Inger Kulls forskargrupp. Där mitt forskningsområde är kring överföringen mellan barn- och vuxensjukvård, svårighetsgrad, egna erfarenheter, sjukvårdskonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna med astma. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera faktorer av betydelse för förbättrad vård av ungdomar och unga vuxna med astma under övergången från barn- till vuxensjukvård. Forskningen baseras på data från den pågående epidemiologiska födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie). Jag disputerade 2021 med avhandlingen "Bridging the gap in asthma management among adolescents and young adults". 

Utbildning

 • Forskarskolan i vårdvetenskap, 2016 – 2021    
 • Ledarskap och organisationsutveckling 2, magisterexamen i medical management, 2011 – 2012
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet – barn och ungdom, 2004 – 2005
 • Sjuksköterskeprogrammet, 2000 – 2003

Akademiska priser och utmärkelser

 • ASTA:s stipendiat – Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen (ASTA). 2023
 • Konsul Th C Berghs stiftelse, pris för bästa avhandling. 2023
 • Stiftelsen Samariten, stipendium. 2022
 • Gunnar Lilja-stipendiet, bästa publicerade artikel. 2022
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse. 2022
 • Stiftelsen Samariten, stipendium. 2020
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse, stipendium. 2020
 • ASTA:s stipendiat. 2019
 • Kerstin Hejdenbergs stipendium, Astma- och Allergiförbundet. 2017