Maria Ödling

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är postdok vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). Disputerade 2021 med avhandlingen "Bridging the gap in asthma management among adolescents and young adults". Vidare är jag leg. sjuksköterska med en specialistutbildning inom barn och ungdom. Har en magisterexamen i ledarskap och organisationsutvekling. 

Forskningsbeskrivning

Jag är en del av Inger Kulls forskargrupp. Där mitt forskningsområde främst är kring överföringen mellan barn- och vuxensjukvård hos ungdomar och unga vuxna med astma och allergi. Forskningen baseras bland annat på data från den pågående epidemiologiska födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie). Min postdok utgår i från Luftvägsregistret, där ett av mina fokus är att studera perinatala faktorer i relation till lungfunktionsutveckling hos barn och vuxna. 

Pedagogiska meriter

Arbetar som biträdande lektor vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Främst inom de fristående kurserna Omvårdnad vid allergi, astma och KOL del 1 och 2 för sjuksköterskor. Har även arbetat som adjunkt främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom, men även i grundutbildningen vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) på campus Flemingsberg.

Utbildning

 • Doktorsexamen, Forskarskolan i vårdvetenskap, 2016 – 2021    
 • Magisterexamen i medical management, 2011 – 2012
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom, 2004 – 2005
 • Sjuksköterskeprogrammet, 2000 – 2003

Akademiska priser och utmärkelser

 • ASTA:s stipendiat – Astma-, Allergi- och KOLsjuksköterskeföreningen. 2023
 • Sällskapet Barnavård, anslag. 2023
 • Konsul Th C Berghs stiftelse, pris för bästa avhandling. 2023
 • Stiftelsen Samariten, stipendium. 2022
 • Gunnar Lilja-stipendiet, bästa publicerade artikel. 2022
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse. 2022
 • Stiftelsen Samariten, stipendium. 2020
 • Konsul Th C Berghs Stiftelse, stipendium. 2020
 • ASTA:s stipendiat. 2019
 • Kerstin Hejdenbergs stipendium, Astma- och Allergiförbundet. 2017