Maria Niemi

Maria Niemi

Senior forskningsspecialist

Om mig

Jag är Docent i Folkhälsovetenskap och legitimerad Psykoterapeut med särskilt intresse för interventioner för social hållbarhet, stress, depression och ångest. Jag har arbetat inom detta fält ända sedan mina doktorandstudier, inom olika sammanhang i Vietnam och Sverige. Jag arbetar också kliniskt med psykoterapi och Mindfulnessbaserad Stressreduktion. Jag har under 8 år (2014-2022) varit samordnare för hållbar utveckling inom utbildningen för KI:s kommittéer för utbildning och forskarutbildning, och min ambition är att överbrygga mina två intresseområden - psykisk hälsa på individnivå och hållbar utveckling på samhällsnivå - genom forskning och utbildning. 

Forskningsbeskrivning

Mina aktuella forskningsprojekt handlar om t att studera effekterna av Covid-19-pandemin på psykisk hälsa och utsatta samhällsgrupper. Se mer information här om det EU-finansierade PERISCOPE-projektet som studerar effekterna av pandemin samt hur samhället kan dra lärdomar av dessa för framtiden. Jag är även involverad i ett Forte-finansierat forskningsprojekt som syftar till att utvärdera effekten av yoga för de som drabbats av post-COVID. 

Utbildning

Docent i Folkhälsovetenskap 2023

Leg. Psykoterapeut 2023

Ph.D. Medicinsk Vetenskap 2012

M.Sc. Medicinsk Antropologi 2004

B.Sc. Neurovetenskap 2003