Maria Niemi

Maria Niemi

Senior forskningsspecialist

Om mig

Jag är folkhälsovetare med särskilt intresse i interventioner för social hållbarhet, stress, depression och ångest. Jag har arbetat inom detta fält ända sedan mina doktorandstudier, inom olika sammanhang i Vietnam och Sverige. Jag arbetar också kliniskt med inre hållbarhetsfrågor genom Mindfulnessbaserad Stressreduktion och psykoterapi. Jag är samordnare för hållbar utveckling inom utbildningen för KI:s kommittéer för utbildning och forskarutbildning, och min ambition är att överbrygga mina två intresseområden - psykisk hälsa på individnivå och hållbar utveckling på samhällsnivå - genom forskning och utbildning. 

Forskningsbeskrivning

Mina aktuella forskningsprojekt handlar om att kartlägga och kvalitetssäkra implementeringen av mindfulnessinterventioner inom hälso-/sjukvården i Sverige samt att studera effekterna av Covid-19-pandemin på psykisk hälsa och utsatta grupper samhällsgrupper. Se mer information här om det EU-finansierade PERISCOPE-projektet som studerar effekterna av pandemin samt hur samhället kan dra lärdomar av dessa för framtiden. Utöver min forskning arbetar jag även i det KI-övergripande projektet ”ett KI för hållbar utveckling” där jag har ansvar för hållbarhetsfrågor inom utbildningen. 

Utbildning

Ph.D. Medicinsk Vetenskap 2012

M.Sc. Medicinsk Antropologi 2004

B.Sc. Neurovetenskap 2003