Profile photo showing the face and shoulders of Maria Martinsson

Maria Martinsson

Forskningsassistent

Om mig

Jag är socionom med en internationell masterexamen i socialt arbete med familjer och barn, samt ytterligare universitetsstudier främst inom områdena våld, policy och socialt arbete på samhällsnivå. Min yrkesbakgrund är inom utredande socialtjänst med barn/unga/familjer samt inom ekonomiskt bistånd och arbete på boenden med våldsutsatta samt med barn/unga. Jag har även erfarenhet från barnrättsorganisationer inom civilsamhället samt från regerinskansliet. 

Jag jobbar i ett forskningsprojekt med mål att utveckla och utvärdera en insats för att stödja psykosocial hälsa hos barn till föräldrar i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare. Projektet leds av Åsa Norman (Karolinska Institutet). Länk till projektet: BAFF - Barn med föräldrar i fängelse.