Image of Maria

Maria Lee

Doktorand

Om mig

Jag är doktorand vid Centrum för Psykiatriforskning och kliniskt verksam legitimerad psykolog. Både mitt kliniska arbete och min forskning fokuserar på patienter med psykos och schizofreni.

Forskningsbeskrivning

Huvudfokus för min forskning är kognition hos personer med psykos och dess relation till hjärnans funktion, genetik och långtidsutfall. Jag använder mig av olika metoder för att besvara dessa frågor; hjärnavbildning, såsom positron emission tomography (PET), kognitiv testning och data ur nationella svenska register.  Den kliniska plattformen för min forskning är Karolinska Schizophrenia Project (KaSP), ett pågående multidisciplinärt samarbetsprojekt mellan flera forskargrupper på KI och flera psykiatriska kliniker i Stockholm. Läs mer om projektet här:  https://ki.se/en/research/the-karolinska-schizophrenia-project-kasp eller https://www.psykiatriforskning.se/kasp 

Min förhoppning är att min forskning på sikt kan leda till en bättre förståelse för biologin bakom kognitiva besvär vid psykos, och i förlängningen att det kan bana väg för nya behandlingsmöjligheter för dessa symtom.  

Utbildning

Psykologexamen, 2013, Stockholms Universitet

Legitimerad psykolog, 2014

Doktorand, 2019-pågående, Karolinska Universitetet