Om mig

Jag jobbar som HR-ansvarig och är kontaktperson för grupperna National Centre for Suicide Research and Prevention (NASP), Health Informatics Centre (HIC), Innovative Care Research (ICR), Division of Learning, Centre for Healthcare Ethics och Quality Register Centre (QRC) på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME). Kontakta mig i frågor som rör t ex rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Hör gärna av dig till vår gemensamma mailadress: hr@lime.ki.se eller besök oss vid verksamhetsstödet i Widerströmska huset, plan 4.

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal, Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne sociologi vid Stockholms Universitet. 

Loading bibliometrics...