Om mig

Jag jobbar som HR-ansvarig och är kontaktperson för grupperna National Centre for Suicide Research and Prevention (NASP), Health Informatics Centre (HIC) och Centre for Healthcare Ethics  (CHE) på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME). Kontakta mig i frågor som rör t ex rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Hör gärna av dig till vår gemensamma mailadress: hr@lime.ki.se eller besök oss vid verksamhetsstödet i Widerströmska huset, plan 4.

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från programmet Personal, Arbete och Organisation (PAO) med huvudämne sociologi vid Stockholms Universitet.