Maria Helander, MD, Leg. Psykolog

Maria Helander

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och har arbetat länge som klinisk psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Jag disputerade 2021 på sektionen för psykologi med en avhandling som handlade om behandling för barn med trotssyndrom. Jag är nu anställd på Kompetenscentrum för psykiatri och arbetar med utbildningar riktade till Barn- och ungdomspsykiatri.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt handlade om behandling för barn med utagerande beteendeproblem. Jag har undersökt effekten av KBT i grupp för barn som fokuserar på ilskekontrolls-  och problemlösningsträning. I vår studie har vi jämfört effekten av att lägga till en barnbehandling i grupp - Coping Power Program -  till föräldraträningsprogrammet KOMET och jämfört detta med KOMET enbart. 

Jag har också gjort en metastudie där vi tittade på hur pass effektiva föräldraträningsprogram är i behandlingen av kliniska nivåer av beteendeproblem/trotssyndrom

 

Publikationer:

The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training-effects and moderators in a randomized controlled trial.                                                      Helander M, Lochman J, Högström J, Ljótsson B, Hellner C, Enebrink P Behav Res Ther 2018 04;103():43-52  https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.001

Adding the Coping Power Programme to parent management training: the cost-effectiveness of stacking interventions for children with disruptive behaviour disorders. Nystrand C, Helander M, Enebrink P, Feldman I, Sampaio F Eur Child Adolesc Psychiatry 2020 Sep;(): https://doi.org/10.1007/s00787-020-01638-w

Parent Management Training Combined with Group-CBT Compared to Parent Management Training Only for Oppositional Defiant Disorder Symptoms: 2-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial.                                                                    Helander, M., Enebrink, P., Hellner, C. et al.  Child Psychiatry Hum Dev (2022). https://doi.org/10.1007/s10578-021-01306-3

The Efficacy of Parent Management Training With or Without Involving the Child in the Treatment Among Children with Clinical Levels of Disruptive Behavior: A Meta-analysis.                                                                                                                              Helander, M., Asperholm, M., Wetterborg, D., Öst, L. G., Hellner, C., Herlitz, A., & Enebrink, P. (2022). Child Psychiatry & Human Development, 1-18.  https://doi.org/10.1007/s10578-022-01367-y

Pedagogiska meriter

Jag föreläser regelbundet om barn med beteendeproblem för psykologstudenter och BUP personal.

Föreläsningar på psykologutbildningen på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet

Föreläsningar på Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi

Jag utbildar i riskbedömningsinstrumentet EARL- Early Assessment Risk List. EARL är ett strukturerat beslutsstöd i utredningar och bedömningar av barn under 12 år med risk för att utveckla ett antisocialt beteende

Utbildning

Psykologutbildning Umeå Universitet 1990 - 1995

Medicine doktor 2021