Maria Hägglund

Maria Hägglund

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är docent i hälsoinformatik och universitetslektor i implementeringsvetenskap vid Uppsala MedTech Science & Innovation Center. Under 2019/2020 var jag Keane OpenNotes Scholar och gästlektor om medicin vid Harvard Medical School.

Vid Uppsala universitet undervisar jag på kandidatprogrammet i biomedicinsk teknik och är engagerad i EIT Health Campus-aktiviteter. År 2020 tilldelades jag titeln ”excellent lärare” vid Uppsala universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har fokuserat på användarcentrerade system som stöder samarbete och patientmakt. Som medlem i DOME-forskningskonsortiet har jag undersökt effekterna av patienters tillgång till sina elektroniska journaler (inklusive anteckningar) via den svenska patientportalen. Som ordförande för Swedish Medical Informatics Association (SFMI) representerar jag Sverige i International Medical Informatics Associations (IMIA) generalförsamling. Jag är ordförande för EFMI-arbetsgruppen ”Citizen Health Data”.

Pedagogiska meriter

Jag har varit studierektor och programdirektör för det globala magisterprogrammet i hälsoinformatik mellan 2014 och 2018 och är fortfarande anknuten till Centrum för Hälsoinformatik vid LIME.