Om mig

Dekan för KI Syd, institutionsgrupp Syd, med ansvar för samordning för 7 institutioner (KI Syd). Du kan träffa mig i NEO-byggnaden, Blickagången 16 plan 7, Campus Flemingsberg.

Professor i geriatrik sedan 2010 förenad med en anställning som överläkare i geriatrik (numera Tema Åldrande) på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Efter disputation och läkarexamen arbetade jag kliniskt heltid som läkare mellan 1989-2003 för att därefter arbeta som universitetslektor vid KI och sedermera som professor. Mellan 2013-2018 var jag Prefekt för en av KI största institutioner, Institutionen för Neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Min forskning handlar om behandling och vård av framför allt personer med Alzheimers sjukdom.

Förtroendeuppdrag:

Ledamot i ledningsgrupp samverkansorganisationen KI-Region Stockholm

Vetenskapligt råd i Kognitiva sjukdomar för Socialstyrelsen

Ledamot i styrelserna för Stiftelserna Silviahemmet, Svenskt Demenscentrum samt för Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.

Mellan år 2005-2013 varit bitr. direktor för det nationella forskningsnätverket Swedish Brain Power som koordinerade ett 70-tal forskargrupper inom neurodegeneration.

Forskningsbeskrivning

I Sverige finns idag 150 000 personer med olika demenssjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Jag har stor klinisk erfarenhet av att utreda och behandla patienter med minnesstörningar och demenssjukdomar. Min forskning handlar om att förbättra utredning vård och behandling av patienter med demenssjukdom med fokus på Alzheimers sjukdom.

Forskningen har två huvudinriktningar:

1. Cell terapi med nerve growth factor (NGF) till patienter med Alzheimers sjukdom.

Vid Alzheimers sjukdom bryts de kolinerga nervcellerna i hjärnan ned. Dessa är beroende av en tillväxtfaktor, NGF för sin överlevnad. Vid Alzheimers sjukdom är det brist på NGF. Därför skulle tillförsel av NGF kunna ha en terapeutisk potential vid Alzheimers sjukdom.  Jag är PI för den första studien i världen på patienter med Alzheimers sjukdom där en ny metod med implantation av kapslar med celler som frisätter NGF som placeras med stereotaktisk neurokirurgi i den basala framhjärnan introducerats. Hypotesen är att NGF skall hindra nedbrytningen av nervceller och därmed hämma sjukdomsförloppet. Vi har visat att metoden är säker och väl tolererad. Fortsatta kliniska studier planeras men innan dess pågår studier in vitro om hur cellöverlevnad och frisättning av NGF skall optimeras liksom kopplingar till det kolinerga systemet. Studien är ett samarbete med pre-kliniska och kliniska forskare samt med biotechbolaget NsGene, USA, som har tagit fram cellterapimetoden med inkapslade celler. 

2. Faktorer som påverkar förlopp och överlevnad hos patienter med demenssjukdom baserat på data från världens största kvalitetsregister om demenssjukdomar, SveDem, www.svedem.se

Jag ledde arbetet med att utveckla SveDem, Svenska Demensregistret, med syfte att förbättra demensvården i hela landet. Vi har kunnat visa bl.a. att kvaliteten i demensvården i primärvården har förbättrats genom att utredningarna nu görs enligt de nationella riktlinjerna.  Nydiagnostiserade patienter med demenssjukdom följs över tid. I dagsläget finns över 75 000 patienter på minnesmottagningar, i primärvården och i kommunerna i registret. Över 30 vetenskapliga artiklar har publicerats. Studier bland annat om utredning, läkemedelsbehandling, kognition och mortalitet vid olika demenssjukdomar pågår där samkörning med andra register utgör en viktig del.

Pedagogiska meriter

Seminarieledare och föreläsare i Histologi för läkarstudenter KI, 1984-1989.

Seminarieledare och föreläsare i Nervsystemets struktur och funktion för läkarstudenter KI, 1984-1989.

Ansvarig för utvecklingen av medicinkursen på nya läkarprogrammet 2006-2007.

Kursledare för läkarstudenter i geriatrik på termin 11 1998-2007

Kursledare för läkarstudenter i Moment Åldrande på termin 5-6, 2007-2012

Föreläsningar för allmänhet, vårdpersonal, beslutsfattare.

Utbildning

Med Dr 1988 vid dåvarande institutionen för Histologi, KI.

Läkarexamen KI 1989. Leg läk 1991.

Specialistläkare i geriatrik 1996 och i allmän internmedicin 1997.