maria_deckeman_externwebb.jpg

Maria Deckeman

Specialist

Om mig

Jag är specialist inom organisationsutveckling med placering på funktionen för Ledar- och Organisationsutveckling, LOD, HR-avdelningen. Vi är en central funktion som stödjer KI:s chefer och medarbetare i vardagen. I partnerskap med verksamheten driver vi ledarutveckling i form av KI-specifika utbildningsprogram både in-house och centralt. Vi erbjuder även skräddarsydda, behovsbaserade insatser som matchar den enskilda chefens utmaning. Vi finns som partner vid omorganisation och förändring och tillhandahåller KI-övergripande processer och insatser för individ- och grupputveckling.

Mitt huvudfokus är att leda arbetet med att stärka vår organisationskultur och integrera värdegrunden i vardagen. Jag bistår även med processledning och facilitering vid organisatoriska förändrings- och samverkansprojekt.

Exempel på insatser:

 • Processledning kopplat till Strategi 2030
 • Utbildningar för chefer och ledare med fokus på förändringsledning, värdegrund, organisationskultur och ledarskap
 • Faciliterar förändringsprocesser och workshops
 • Coaching av individer och grupper

Tidigare erfarenheter

 • Processledare för Karolinska Institutets strategiarbete, Strategi 2030, 2018
 • Varumärkesstrateg Karolinska Institutet, 2012-2018
 • Marknadschef Karolinska Institutet, 2005-2012
 • Varumärkesansvarig Karolinska Universitetssjukhuset, 2004-2005
 • Ansvarig extern kommunikation Huddinge Universitetssjukhus, 2002-2003
 • Konsult inom varumärkesstrategi och marknad, 1998-2002

Speciella uppdrag

 • KI:s representant i Team Sweden, arbetsgruppen för möten och evenemang 2016-2017
 • Svensk representant för NUAS, det nordiska administratörssamarbetet, planeringsgruppen för kommunikation, 2012- 2017
 • Lokal värd för NUAS Communication Conference 2015

 

 

Utbildning

 • Processkonsult, Mannaz, 2019
 • Diplomerad Coach, Leapfrog, utbildning godkänd av ICF, uppfyller utbildningskravet för ansökan om internationell certifiering - ACC (Associate Certified Coach), 2019. Genomgår fördjupningsutbildning PCC (Professional Certfied Coach) 2021
 • Certifieringar: FARAX 360, Birkman, EQI 2.0 och EQI 360, Immunity to Change facilitator (groups up to 100 people).
 • Genomgått Clear Leadership med professor Gervase Bushe våren 2020.
 • Masters Degree, International Marketing, MCIM, UK 1996-1997
 • Civilekonom Södertörns Högskola, 1996
 • Retorik, Stockholms Universitet, 1995