Om mig

Jag arbetar med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Mina arbetsuppgifter rör framför allt dimensionering och utbildningsutbud, planering och prognoser, men jag arbetar också med övergripande formaliafrågor.

Loading bibliometrics...