Om mig

Jag är t.f. enhetschef för Kansliet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) på Fakultetskansliet och internationella relationer. Utöver det arbetar jag med frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, framför allt med dimensionering och utbildningsutbud, planering, prognoser och uppföljning.