maria.beckman.jpg

Maria Beckman

Adjungerad adjunkt

Om mig

Doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Efter kliniskt arbete under ett antal år arbetar jag nu som adjungerad adjunkt och forskare på Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Utbildnings- och handledningsforskning inom området evidensbaserad psykoterapi (KCP-UF), samt processforskning om behandlares verbala beteenden (tekniska och relationella färdigheter) och patienters verbala (in-session) beteenden och utfall på MIQA. Jag ansvarar även för den terapeutiska komponenten av psykedeliskassisterad psykoterapi i ett pågående projekt för depression (PSIPET) och i ett nystartat projekt för cancerrelaterad depression (CAPSI). Tillsammans med en dansk och en norsk forskare leder jag även ett samnordiskt projekt inom området (NNPS).