Om mig

Jag är professor i Experimentell Neurogeriatrik och studerar cellulära mekanismer i Alzheimers sjukdom. Jag är prefekt vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). 

Jag var mellan 2012-2017 studierektor för forskarutbildningen vid NVS. Under mandatperioden 2015-2018 var jag lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) och under 2019 lärarrepresentant i Fakuletsnämnden. Detta var mycket intressanta, stimulerande och viktiga uppdrag. Att driva frågor som jag brinner för och att vara en del i att utveckla KI är både intressant och roligt. Detta är något som jag tar med mig när jag nu tillträtt som prefekt för en av KI:s största institutioner med stora uppdrag inom forskning och utbildning.

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på mitokondriefunktion i Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att identifiera nya läkemedelskandidater. Av speciellt intresse är samspelet mellan endoplasmatiska nätverket (ER) och mitokondrier. Jag har fram till nyligen varit koordinator för ett EU-projekt (JPND/VR) där ett konsortium bestående av fem partners har som mål att identifiera gemensamma och distinkta sjukdomsmekanismer i Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom med fokus på reglering av mitokondriefunktion och cellulär bioenergtik. I detta projekt har vi identifierat en molekyl som positivt påverkar mitokondriefunktionen och som vi nu utvecklar vidare.

 

Pedagogiska meriter

Min pedagogiska meritering ligger främst inom forskarutbildningen där jag handlett fem doktorander till disputation och för närvarande är huvudhandledare för en doktorand. Jag handleder även kontinuerligt masterstudenter i deras forskningsprojekt. Jag är ansvarig för neurodelen på kursen Frontiers in Translational Medicine, Masterprogrammet i Biomedicine och för en forskarutbildningskurs om Alzheimers sjukdom.

Utbildning

1991     Magisterexamen i biologi och kemi, Stockholms Unversitet

1996     Doktorsexamen i toxikologi, IMM, Karolinska Institutet

2004     Docent i Neurobiologi, NVS, Karolinska Institutet

2013     Morgondagens akademiska ledare (MAL) kurs

2020     Karolinska Institutets högre ledarskapsprogram (KIHLP)