Maria Altman

Maria Altman

Anknuten till Forskning

Om mig

  • Docent i Pediatrik
  • Post-doc forskare inom perinatalepidemiologi, Olof Stephanssons grupp 
  • Specialistläkare i pediatrik vid Sektionen för Barnreumatologi, ME3, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Före detta studierektor i KI/SLL:s forskarskola i epidemiologi för kliniker (generation 11, 2012-2014)

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar främst med registerbaserade studier av perinatala riskfaktorer och utfall, med fokus på de nästan fullgångna och fullgångna barnen. Mer specifikt utför jag diagnostiska studier av rutinundersökningen av nyfödda barn och kohortstudier av neonatal hypoglykemi behandlat på BB. Som ett sidospår arbetar jag också med studier inom pediatrisk gastroenterologi samt neonatal kramper. Sedan 2020 arbetar jag med att leda kliniska och registerbaserade studier av MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Vi har för närvarande flera nationella samarbetsprojekt på gång med populationsbaserade patientmaterial från Svenska Barnreumaregistret.

Jag har också ett stort intresse av pedagogik och undervisning. Jag har varit med om att skapa och genomföra Docentstrimman, som är en kursstrimma som riktar sig till kliniska forskare från alla yrkeskategorier inom Barn- och Kvinnosjukvården i Region Stockholm. Jag fungerar fortfarande som lärare/föreläsare i KI/SLL:s forskarskola i epidemiologi och jag har organiserat flera epidemiologikurser i olika format för doktorander och läkare.

Under 2015-2016 var jag "visiting professor" vid Humanitas University i Milano, Italien. Samarbetet har hittills lett fram till ett manuskript. Jag samarbetar även med SDA Bocconi School of Management och Milano-Bicocca University i Milano. Bland annat har jag undervisat i epidemiologi på SDA Bocconis "Master of International Health Care Management, Economics and Policy (MIHMEP)", en internationell ledarskapskurs för läkare vid Humanitas/Bocconi och för medicinstuderande vid Humanitas. 

Utbildning

2018 Specialistexamen i Pediatrik, Karolinska Sjukhuset

2011 Medicine doktorsexamen (PhD) i Medicin, Karolinska Institutet

2005 Legitimerad läkare 

2001 Läkarexamen, Karolinska Institiutet

Akademiska priser och utmärkelser

2014: Tilldelad anslaget SLL Postdoktor på halvtid i 4 år